espci.org
Juan David Quintero Botero, ingénieur de la 135e promotion de l’ESPCI Paris